Posts Tagged ‘trikster’

Trikster #4: Towards a Queer Horizon

Tuesday, February 2nd, 2010

[Norsk version]

The fourth issue of Trikster – Nordic Queer Journal focuses on queer political struggles in the present. Despite the critics who describe feminist and queer critique as a thing of the past, the problems in the here and now are just too many to put radical politics to an end.

Trikster zooms in on the medical pathologizing of trans people. With the important Danish documentary Nobody Passes Perfectly (2009) as a starting point, the media and gender researcher Tobias Raun debunks the widespread notion of Denmark as a transgender “paradise”. Through an incisive critique of the state regulation of transsexuality, he sheds light on a political battleground that for long has gone unrecognized by the media and human rights organizations.

While critics tend to present queer politics as a market run lifestyle diversification, Mika Nielsen argues for the importance of anticapitalist queer critique. Discussing the intertwinement of economy and heteronormativity, she introduces a branch of research that has seldom been discussed in the Nordic countries: Queer Economics. If Raun and Nielsen’s articles inspire to action, Jan Wickman discusses the grounds of queer activism in the Nordic countries more broadly in the article “Queer Activism: What Might That Be?”.

The ongoing queer activist conversations stand in stark opposition to the mainstream LGBT organizations’ discussions of what to do in the so-called “twilight of equality”. With the new legislations on marriage and adoption in some of the Scandinavian countries, some tend to think that the fight is over. But for this story of progress to be told, other stories and problems must be forgotten. It is a similar simplified narrative of progress Mathias Danbolt locates in his analysis of the ambitious history exhibition As I Am: LGBT in CPH at Copenhagen City Museum in 2009. In his critique of the show’s portrayal of LGBT activism as a thing of the past, he argues that interventions into queer history should rub against the grain, and take part in the fight for a better future.

But no activist fights without joy, laughter, and dancing! The importance of humor in queer and feminist critique is at center stage in Rikke Platz Cortsen’s introduction to current Swedish cartoonists. And a laugh is not far away when reading the author Kristina Nya Glaffey’s text revolving around the so-called lesbian baby boom. Viktor Johansson deals with a related area in his suite of poems, where he meditates on becoming in a broad sense – of bodies, babies, and identities.

The artist Heidi Lunabba plays with the established gender norms in her temporary beard salon Studio Vilgefortis, where she makes beards and mustaches on passers-by on the street – woman as well as men. While taking its outset in an understanding of gender as a performative act, Lunabba’s beard salon also reminds us that we are never fully able to choose our own gender identity in the present, as we cannot control which gender we pass as in the eyes of others. The fight for destabilizing the meanings assigned to gender attributes are therefore far from over.

While critics seem to line up with obituaries for queer theory and activism, it seems pertinent to remember that a queer world is still in the horizon. It is perhaps here we can locate one of the most important tasks for queer activism at the dawn of a new decade: Not to give in to the pragmatic demand for quick and easy solutions, but to keep imagining new social orders in the future.

Trikster is a multilingual web magazine edited by Mathias Danbolt. Trikster is supported by The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Nordic Culture Fund, and Center for Women’s and Gender Studies, University of Bergen. For more information visit www.trikster.net, or contact Mathias Danbolt at mathias@trikster.net or +45 41 15 16 13 / +44 78 31 96 55 85.

Trikster #4: Mot en queer horisont

Tuesday, February 2nd, 2010

[see English version]

Det fjerde nummeret av Trikster – Nordic Queer Journal stiller skarpt på aktuelle queerpolitiske kampsaker. Til tross for at kritikere har hevdet at feminisme og queerkritikk hører fortiden til er det dessverre for mange problemer her og nå som tilsier det motsatte.

Trikster setter fokus på kampen mot det medisinske herredømmet over transkjønn. Med utgangspunkt i den danske dokumentarfilmen Nobody Passes Perfectly (2009) demonterer media- og kjønnsforskeren Tobias Raun den utbredte forestillingen om Danmark som et “paradis” for transkjønnede. Gjennom en skarp kritikk av den statlige reguleringen av transseksualitet belyser han et kjønnspolitisk felt som lenge har blitt forbigått av mediene så vel som av menneskerettighetsorganisasjoner.

Mens folk ynder å fremstille queerpolitikk som en markedsdrevet livsstilskamp, peker Mika Nielsen på behovet for en queer antikapitalistisk kritikk. I artikkelen “Ett kapitalt misstag” diskuterer hun hvordan økonomi og heteronormer henger sammen, og introduserer en forskningsgren som sjeldent har blitt lest i Norden: Queer economics. Der Raun og Nielsens artikler oppfordrer til aktivistiske intervensjoner, legger Jan Wickman opp til en mer grunnleggende diskusjon av hvordan queeraktivisme har blitt forstått i Norden med sin artikkel “Queer Activism: What Might That Be?”.

I de seneste år har selv homoorganisasjoner feiret at kampen for likestilling nærmer seg slutten. Men for at forestillingen om fremskritt skal fungere må man lukke øynene for andre historier og problemfelt. Det er en slik forenklet framskrittsfortelling Mathias Danbolt lokaliserer i den ambisiøse historieutstillingen As I Am: LGBT in CPH på Københavns Bymuseum i 2009. Mens As I Am fremstiller homo/bi/trans aktivismen som en avrundet epoke, argumenteres det for en aktiv historiefortellinger som ser forbindelseslinjene mellom nåtidens og fortidens kamper.

Men ingen kamp uten dans, latter og glede! Humorens rolle i queer og feministisk kritikk står sentralt i Rikke Platz Cortsens introduksjon til nye svenske tegneserier. Og gapskrattet er heller ikke langt unna i lesningen av forfatteren Kristina Nya Glaffeys skjønnlitterære tekst “Padder og krybdyr”, som tar for seg den såkalte lesbiske babyboomen. Viktor Johansson beveger seg innenfor en beslektet tematikk i diktsuiten “Önskepapporna”, men fokuset her er snarere på tilblivelse i bred forstand – av kropper, barn, identitet.

Heidi Lunabba leker med de etablerte kjønnsrollene i sin mobile skjegg-salong Studio Vilgefortis. Her kan forbipasserende kvinner – og menn – få anlagt en bart eller et skjegg etter eget ønske, og resultatet setter vante avlesningsmekanismer av kjønn på prøve. Lunabbas prosjekt tar utgangspunkt i at kjønn er noe vi gjør snarere enn noe vi er, men peker samtidig på hvordan vi nettopp ikke selv uten videre kan “velge” hvilket kjønn vi vil gjenkjennes som. Vi har aldri kontroll over hvordan vi passerer, og kampen for å endre betydningene som tillegges kjønnsattributter er derfor langt fra over.

Mens kritikere synes å stå i kø med gravskrifter over queerteori og aktivisme, synes det viktig å fastslå at en queer verden fortsatt ligger ute i horisonten. Det er kanskje her queeraktivismens viktigste oppgave står på veien inn i et nytt årti: å ikke gi etter for dagens pragmatiske jakt på hurtige resultater, men å fortsette troen på at andre løsninger er mulig.

Trikster er et flerspråklig, gratis webmagasin, redigert av Mathias Danbolt. Trikster er støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. For ytterligere informasjon, besøk www.trikster.net eller kontakt Mathias Danbolt på mathias@trikster.net eller +45 41 15 16 13 / +44 78 31 96 55 85.


Lost and Found’s homepage

Tuesday, May 26th, 2009
Lost and Found homepage

The exhibition and publication Lost and Found: Queerying the Archive has gotten its own homepage. Visit it on www.trikster.net/lostandfound and read more about the exhibition, see images of the publication, and read the co-curator of the show Jane Rowley’s interview with the artist Aleesa Cohene.

Trikster #3: Queer litteratur

Friday, April 17th, 2009

 

trikster3

[English below]

Trikster – Nordic Queer Journal lanserer i dag sitt tredje og største nummer hittil, fylt av queer litteratur i tekst, lyd og bilder.

Triksters tema-del “Queerlitt” inneholder bidrag fra nordiske og internasjonale forfattere som stiller skarpt på begjæret og kroppens betydning i litteraturen. Felles for bidragene i “Queerlitt” er at man ikke alltid vet hvor man har dem – de forstyrrer både seksuelle, språklige, og sjangermessige grenser.

Trikster er stolt av å kunne presentere den New York-baserte spoken word-poeten Staceyann Chin, som i sin performance setter fokus på kroppsliggjorte erfaringer av rasisme og sexisme. Men humor er aldri langt unna, som i diktet hvor Chin instruerer lesbiske i hvordan man forfører streite kvinner. I “Manlighet” undersøker og utfordrer de svenske poetene Hanna Hallgren og Johan Jönson maskulinitet og kjønnstilhørighet, mens Dennis Cooper og Eli Levén flørter med det pornografiske i deres tekster om flyktige erotiske møter i “Switch”. Andre bidragsytere til “Queerlitt” er Christian Yde Frostholm, Kajsa Sundin, Tova Gerge, Jonas Brun, Kristofer Folkhammar, Ulrika Dahl, Britta Tegby Frisk og Carlos Díaz. Flere av bidragene tar utgangspunkt i Queerlitteraturdagen i Gøteborg i 2008, organisert av Linn Hansén og Athena Farrokhzad, som sammen med Mathias Danbolt har redigert Trikster #3.

Trikster #3 byr også på et intervju med den britiske kunsthistorikeren Gavin Butt, som forteller om hans nye prosjekt om seriøsitet, og hans ønske om å gjøre queer teori morsommere. I nummerets kritikkdel utfordrer Sara Edenheim norske queer-forskere i sin anmeldelse av Når heteroseksualiteten skal forklare seg, Jon Helt Haarder leser med og mot Stephen J. Walton, Peter Edelberg jubler over boken Criminally Queer, Susanne Christensen svarer på Wenche Mühleisens kritikk av feministisk litteraturkritikk, og Tommy Olsson ønsker han var homo, etter å ha sett Slava Mogutins fotografier.

Trikster er et flerspråklig, gratis webmagasin som utkommer to ganger i året.Trikster #3 er redigert av Mathias Danbolt (ansvarlig redaktør), Linn Hansén og Athena Farrokhzad, og er Støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. For ytterligere informasjon, besøk www.trikster.net eller kontakt Mathias Danbolt påmathias@trikster.net / +45 41 15 16 13.

 

Trikster #3: Queer literature

The third issue of the web magazine Trikster – Nordic Queer Journal is now online on www.trikster.net.

Trikster #3 is entitled “Queerlitt”, presenting queer literature with contributions from several Nordic and international writers and artists. Through video, images, and texts this issue of Trikster focuses on the body and desire in literature – giving attention to the sound of the voice, as well as bodily and textual gestures.

Trikster is proud to present the spoken word poet Staceyann Chin through video performances, and a conversation with the Swedish activist-theorist Ulrika Dahl. In her energetic performance, Chin touches upon the bodily effects of racism and sexism. But humor is never far away, as in the poem where she instructs lesbians how to seduce straight girls. Seduction is also central to Dennis Cooper and Eli Levén’s contribution “Switch”, where they read each other’s texts about the erotics of sexual encounters.

Trikster #3 also includes an interview with the British art historian Gavin Butt. In “Dismantling the Serious Machine” Butt talks about his new project on cultural seriousness, where he reflects upon the amusing but difficult task of making theorizing more fun.

The texts in “Queerlitt” take their outset in the Queer Literature Day in Gothenburg in 2008, arranged by Athena Farrokhzad and Linn Hansén, who have co-edited Trikster #3 with Mathias Danbolt. The issue also includes contributions from Athena Farrokhzad, Linn Hansén, Christian Yde Frostholm, Kajsa Sundin, Tova Gerge, Jonas Brun, Kristofer Folkhammar, Hanna Hallgren, Johan Jönson, Britta Tegby Frisk, Carlos Díaz, Jon Helt Haarder, Peter Edelberg, Susanne Christensen, and Tommy Olsson.

Trikster is a multilingual web magazine, releasing two issues a year. Trikster #3 is edited by Mathias Danbolt (executive editor), Athena Farrokhzad, and Linn Hansén. Trikster is supported by The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Nordic Culture Fund, and Center for Women’s and Gender Studies, University of Bergen. For more information visit www.trikster.net, or contact Mathias Danbolt at mathias@trikster.net / +45 41 15 16 13.

Trikster #2 is released

Monday, September 22nd, 2008

 trikster2_screenshot.jpg

The second issue of the web magazine Trikster – Nordic Queer Journal is now online on www.trikster.net.

Trikster #2
is entitled “Querying Space” and focuses on the ways in which sexuality and gender is understood, enacted, and constructed through space. Through drawings, texts, images, and conversations Trikster focuses on the spatial politics of everyday life: the possibilities for walking or kissing safely in public, for finding a place to live, for traveling across borders. The contributions show the importance of fighting for a queerer space – on the streets, in the buildings that surround us, in the academy, as well as the political sphere.

In the issue art historian and AIDS-activist Douglas Crimp talks about the sexual geography of New York in the 1960s and 1970s; chris campe finds queer spaces in the in-betweens in her series of drawings from queer activist spaces; Katarina Bonnevier takes us into the famous author Selma Lagerlöf’s manor Mårbacka and shows how sexuality is inscribed into the architectural structures, while Tuula Juvonen and Pia Livia Hekanaho discuss the homophobic atmosphere in Finnish academia.

The issue also presents contributions from Mette Buchardt, Mathias Kryger Hansen, Suzanne van Rossenberg, Elin Emil Sandström Lundh and Christoph Emmanuelle Fielder, Tatjana Laursen and Sissela Segergren, and Dorthe Staunæs.

Trikster – Nordic Queer Journal is a multilingual web magazine, edited by Mathias Danbolt. Trikster releases three issues a year, and is supported by The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Nordic Culture Fund, and Center for Women’s and Gender Studies, University of Bergen. For more information, visit www.trikster.net or contact Mathias Danbolt at mathias@trikster.net / +45 41 15 16 13.

*

Trikster #2 er lansert

Trikster – Nordic Queer Journal lanserer i dag sitt andre nummer på www.trikster.net.

Trikster #2 har tittelen “Querying Space” og stiller spørsmål til hvordan kjønn og seksualitet forståes, konstrueres og utfolder seg i og gjennom rom. Med tekster, tegninger, bilder og samtaler ønsker Trikster å rette oppmerksomheten mot hverdagslivets romlige politikk: mulighetene vi har for å bevege oss fritt i offentligheten, for å finne et sted å bo, for å reise på tvers av grenser. Bidragene i nummeret viser betydningen av å kjempe for et mer queert rom – på gaten, i bygningene rundt oss, innenfor akademia og i den politiske sfæren.

I nummeret forteller blant annet den amerikanske kunsthistorikeren og aids-aktivisten Douglas Crimp om den seksuelle geografien i New York på 1960-70-tallet i miljøet rundt Andy Warhol. Katarina Bonnevier fører oss inn i Selma Lagerlöfs herregård Mårbacka, og viser hvordan det seksuelle dramaet som utspilte seg mellom forfatteren og hennes to elskerinner er innskrevet i bygningens arkitektur. Mathias Kryger Hansen tar oss med på cruising i Ørstedsparken i København gjennom en diskusjon av kunstneren Lasse Laus prosjekter om å skape private erotiske rom i offentligheten.

Utover dette inneholder nummeret bidrag fra Mette Buchardt, chris campe, Tuula Juvonen og Pia Livia Hekanaho, Suzanne van Rossenberg, Elin Emil Sandström Lundh og Christoph Emmanuelle Fielder, Tatjana Laursen og Sissela Segergren, og Dorthe Staunæs.

Trikster er et flerspråklig, gratis webmagasin som utkommer tre ganger i året. Trikster redigeres av Mathias Danbolt, og er Støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. For ytterligere informasjon, besøk oss på www.trikster.net eller kontakt Mathias Danbolt på mathias@trikster.net / +45 41 15 16 13.

Preview on Trikster #2 at Copenhagen Queer Festival

Tuesday, July 22nd, 2008

_2.jpg

We are happy to invite everyone to a pre-release preview party for Trikster #2 on Saturday July 26 at 19.00 at Copenhagen Queer Festival.

The second issue of Trikster will be online in the middle of August, but this Saturday, I will give a short “guided tour” of Trikster #2, presenting and discussing different texts and art projects from the upcoming issue.

Trikster #2 circles arounds the theme Querying Space, with contributions that investigates sexual, architectural, artistic, separatist and academic space(s). The issue also includes reviews, cartoons and other pieces.

Come and have a drink with Trikster at Copenhagen Queer Festival, and get a glimps of our new issue. We are looking forward to see you!

Copenhagen Queer Festival

Sunday, July 20th, 2008

queerfestival_copenhagen_july-2008.JPG

Tomorrow, Monday July 21, is the first day of this year’s Copenhagen Queer Festival at Kigkurren 1-3 on Islands Brygge. It will be a week full of workshops, discussions, parties, concerts and performances in the cozy and intimate Gøglerskolen, where the festival takes place. The festival is stricktly a DIT (Do-It-Together) event, so come and join in on creating a great festival!

During the week there will possibilities to attend workshops on non-heterosexuality and racism, on feminist drag, on creative writing, on making-your-own-dildo, on “antilookism”, on drugs on the left wing autunomous scene, on DJ- and VJ’ing, on queer pornography, and several other topics. On Saturday July 26 there will also be a unique chance to see a preview on Trikster #2, due to release in mid August (more on that later)! See the preliminary program for the festival here.

screamclub_web.jpg

On Tuesday there will be a big Welcome Party starting at 22.00 with concerts by the electro hip hop punk rock feminity glam zap SCREAM CLUB (US) and the queer performance singer NICKY CLICK (US)! (CC: 20 kr.) Later in the week, there will be concerts and performances by Nuclear Family (DK), PUMP! Body Politics Licked Out My Dancing Shoes (DE), Noah Grain (DE), Stella Sounds, Howdie Ho, LAGO, and others…

Trikster i pressen II

Thursday, March 6th, 2008

Susanne Christensen anmelder Trikster #1 i norske Klassekampen 1. mars og skriver blant annet følgende fine ord:

“En av Triksters intensjoner er å forstyrre den heteronormative orden. Ved første blikk på nettsida blir det tydelig at det i hvert fall ikke har lyktes dem å forstyrre leseakten – for Trikster har en så behagelig fremtoning at det går an å lese rub og stubb direkte på skjermen.

Begynnelsen lover godt. Her bygges det fabelaktige, snodige broer mellom teori og praksis, mellom akademia, populærkultur og politisk aktivisme, og ikke minst mellom flere språk: norsk, svensk, dansk, engelsk.”

Trikster i pressen

Friday, February 22nd, 2008

Jenny Högström anmelder Trikster #1 i Helsingborgs Dagblad, og skriver blant annet følgende:

” … det blir omedelbart klart att Trikster fyller ett tomrum, såväl språkligt (här finns texter på svenska, danska, norska och engelska), stilistiskt, teoretiskt som rent teknologiskt … för den som vill läsa välskrivna och intressanta – och problematiserande – texter i ämnet och som kanske fått dåligt samvete av olästa papperstidskrifter, finns här inte längre några svepskäl för att låta bli.”

Ellers kan man lese intervjuer med Triksters redaktører i På Høyden, Blikk, Gaysir og Studvest.

Release party at Landmark February 14

Saturday, February 16th, 2008

Lanseringsfest Trikster

Lanseringsfest for Trikster på Landmark

Fredrik & Mathias presenting Trikster #1

Landmark

Presentasjon av Trikster

Kristin Sampson fra SKOK overrekker blomster til Mathias og Fredrik

Flowers to Mathias and Fredrik from Kristin Sampson & SKOK

Steinskog on queer voicings

Erik Steinskog

Erik Steinskog on queer voices in pop music

Release Party

Thursday, February 14th, 2008

forside-screenshot2.jpg

On February 14 we will release the first issue of Trikster with a party at Landmark in Bergen, Norway!

In Trikster #1 we are happy to present contributions from Tiina Rosenberg, Agnes Bolsø, Hanna Hallgren, Jenny Tunedal, Andy Candy, Mattias Pettersson, Judith Halberstam, Erik Steinskog, Anna Olovsdotter Lööv and Mette Moestrup.

The release party starts at 19.00 at Landmark. Here the editors Fredrik Langeland and Mathias Danbolt will present Trikster #1; Erik Steinskog will hold a talk on queer voices in popmusic, and SEX TAGS will create queer party sound into early morning!

Come and party with us, and read Trikster #1 on www.trikster.net February 14!

*

Den 14. februar holder vi lanseringsfest for Trikster på Landmark i Bergen!

I første nummer er vi stolte av å kunne presentere bidrag fra Tiina Rosenberg, Agnes Bolsø, Hanna Hallgren, Jenny Tunedal, Andy Candy, Mattias Pettersson, Judith Halberstam, Erik Steinskog, Anna Olovsdotter Lööv og Mette Moestrup.

Lanseringsfesten begynner kl. 19.00 på Landmark. Her vil Fredrik Langeland og Mathias Danbolt presentere Trikster #1, Erik Steinskog holder foredrag om skeive stemmer i popmusikk, og SEX TAGS skaper feststemning med queer musikk ut i de sene nattetimene!

Kom og fest med oss, og les Trikster #1 på www.trikster.net den 14. februar!

Trikster er lansert

Thursday, February 14th, 2008

forside-screenshot.jpg

[English below]

Nå er det første nummeret av Trikster – Nordic Queer Journal ute på www.trikster.net – det første nordiske tidsskriftet med et queert perspektiv på kultur og politikk.

Trikster er et nytt kjønn- og seksualitetspolitisk tidsskrift som arbeider på tvers av akademiske, aktivistiske, politiske og kunstneriske grenser. Trikster skal fungere som en plattform der den akademiske og aktivistiske queerkulturen kan utveksle erfaringer, diskutere politikk og utvikle strategier og målsetninger. Derfor er Trikster et gratis flerspråklig nettidsskrift som kan nå forskjellige publikum på ulike steder. Trikster lanserer fire numre i året, men oppdaterer jevnlig bloggen sin med informasjon om hendelser og nyheter på Nordens queer scene. Trikster #1 er redigert av Mathias Danbolt og Fredrik Langeland.

Allerede i første nummer er vi stolte av å presentere bidrag fra både nye og mer etablerte stemmer. Her innledes temaserien Queer Norden? hvor akademikere, aktivister og kunstnere diskuterer hva queer har gjort, gjør og kan gjøre i de nordiske landene. Første del av serien inkluderer bidrag fra Tiina Rosenberg, Agnes Bolsø, Mette Moestrup, Andy Candy og Mattias Pettersson, som på forskjellige måter reiser viktige kjønn- og seksualitetspolitiske spørsmål. Tiina Rosenberg viser for eksempel hvorfor og hvordan queer-teoretiske perspektiver bør stå sentralt i venstrefløyens politikk, mens Agnes Bolsø retter skarp kritikk mot måten sentrale aktører i den norske homobevegelsen har omfavnet offerrollen.

Trikster har også møtt den amerikanske queer-teoretikeren Judith Halberstam, og diskutert forholdet mellom queer-teori, politikk og populærkultur. Videre bidrar Erik Steinskog, Anna Olovsdotter Lööv, Hanna Hallgren og Jenny Tunedal med tekster som arbeider på tvers av miljøer og sjangere, og som markerer at Trikster ikke er redd for å være verken aktivistiske, akademiske eller politiske – eller alt dette på en gang.

På engelsk er en trickster en lurendreier, sjarlatan eller bedrager. Nettidsskriftet Trikster har ingen intensjon om å svindle eller lure noen, men det vil gjerne forstyrre, pirre og provosere dere lesere med nye tanker, stemmer og uttrykksformer. God leselyst!

Trikster er støttet av Fritt Ord, Nordisk Kulturfond og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen.

*

Trikster is released

Trikster – Nordic Queer Journal is online: the first Nordic magazine with a queer perspective on culture and politics.

Trikster is new forum for discussing gender and sexual politics across academic, activist, political, and artistic borders. To be able to reach different audiences at different places, Trikster is a multilingual web-magazine free of charge. Trikster releases four issues a year, but the blog will frequently be updated with news and information concerning the Nordic queer scene. Trikster #1 is edited by Mathias Danbolt and Fredrik Langeland.

In the first issue of Trikster we proudly present contributions from both new and more establishes voices: Tiina Rosenberg, Agnes Bolsø, Judith Halberstam, Mette Moestrup, Andy Candy, Mattias Pettersson, Erik Steinskog, Anna Olovsdotter Lööv, Hanna Hallgren, and Jenny Tunedal.

In English a trickster signifies a fraud, a charlatan, or a cheat. This Nordic Trikster has certainly no intentions to defraud or deceive anyone, but it would like to interrupt, provoke and excite you readers with new thoughts, voices, and modes of expressions. Welcome!

Trikster is supported by Nordic Culture Fund, The Freedom of Expression Foundation, Oslo & Center for Women and Gender Studies, University of Bergen.