Release party at Landmark February 14

February 16th, 2008

Lanseringsfest Trikster

Lanseringsfest for Trikster på Landmark

Fredrik & Mathias presenting Trikster #1

Landmark

Presentasjon av Trikster

Kristin Sampson fra SKOK overrekker blomster til Mathias og Fredrik

Flowers to Mathias and Fredrik from Kristin Sampson & SKOK

Steinskog on queer voicings

Erik Steinskog

Erik Steinskog on queer voices in pop music

Comments are closed.