Posts Tagged ‘lecture’

Dragkingkultur og dets undergravende potensiale

Friday, March 13th, 2009

 dragking2.jpg

Fredag 20. mars kl. 19 kommer Anna Olovsdotter Lööv til København for å holde opplegg på Enhedslistens Queerudvalgs månedlige arrangement, Café Under Dekonstruksjon i Folkets Hus. Temaet er “Dragkingkultur og dets undergravende potensiale” og tar utgangspunkt i hennes PhD-prosjekt i genusvidenskab ved Lunds Universitet om dragkinging i Sverige.

For dem som ikke er i byen – eller som vil være godt forberedt – kan man lese Anna Olovsdotter Löövs artikkel i Trikster #1, “Dragkingkulturen – kvinnokulturens queera brorsa”.

Queer på Nationalmuseet i Stockholm

Tuesday, July 1st, 2008

atleter.jpg

Den 24. juni åpnet utstillingen Queer: begär, makt och identitetNationalmuseet i Stockholm.

Utstillingen belyser hvordan kjønnsnormene har endret seg gjennom tidene i billedkunsten. Som det står på museets hjemmeside diskuterer utstillingen “hur konst och bilder använts för att undergräva en heterosexuell norm och ger oss nycklarna till varför vissa motiv blivit gayikoner. Har äldre bilder av kvinnlig homoerotik varit avsedda för en manlig voyeuristisk (”fluktar”-) publik och hur är det idag? Frågan om vem betraktaren är diskuteras liksom vem och vad som inkluderats och exkluderats i konsthistorien.”

Dette er med andre ord et ambisiøst og viktig prosjekt, og det er sjelden en utstilling med tittelen “queer” setter fokus på nettopp den eldre kunsthistorien. Det er derfor spennende å se hvorvidt utstillingen klarer å vise “hur äldre bildkonst kan användas för att spegla samtida perspektiv och lyfta dagsaktuella frågor”.

Det er den svenske kunsthistorikeren Patrik Steorn som har kuratert utstillingen. Steorn er ansatt ved Centrum för modevetenskap Stockholms universitet, og utgav i 2006 den interessante og kritikeroste boken Nakna Män – Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, som tok utgangspunkt i hans PhD-avhandling i kunsthistorie.

Den 29. juli skal Steorn holde en forelesning med tittelen Könsöverskridandets konst – androgynitet och skapande genom historien på Nationalmuseet. Her vil man få en god mulighet til å høre Steorn i aksjon mens han queerer kunsthistorien og forteller om utstillingen.

Hvis noen har fått muligheten til å se utstillingen, må man gjerne gi en rapport her på Triksters blogg. For dem som ikke har mulighet til å se Queer i Stockholm før den lukker 10. august, får man nøye seg med denne smakebiten av utstillingen i museets reklamevideo:

Chandra Talpade Mohanty til Lund

Friday, May 2nd, 2008

omslag_1.gif

Chandra Talpade Mohanty pryder forsiden på det nyeste nummeret av det svenske feministiske tidsskriftet Bang. Mohanty har arbeidet med transnasjonal feminisme og postkolonial teori i en årekke, men ble for alvor kjent med boken Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity (2003), som kom på svensk i 2006 (Feminism utan gränser, Tankekraft Förlag). Hvorfor Mohanty er på forsiden av Bang finner jeg ikke umiddelbart svar på ved å lese det ellers interessante nummeret av tidsskriftet, men Mohanty er vel evig aktuell, som sett i Tiina Rosenbergs artikkel Om queerfeministisk politik i Trikster #1.

Den 28. mai har man mulighet til å høre en åpen forelesning med Mohanty på Lunds universitet i Sverige. Sammen med en annen verdensstjerne, den postmoderne teoretikeren David Harvey, har Mohanty nemlig blitt utnevnt til æresdoktor ved Lunds universitet, og i forbindelse med utnevnelsessermonien skal de begge forelese den 28. mai.

Mohanty foreleser i Kulturens auditorium i Lund kl. 13 (mer info her), og direkte etterpå, kl. 15.15, holder David Harvey forelesningen “The right to the City” på Geocentrum I, Världen, Sölvegatan 10 i Lund (mer om det her).

Dem som befinner seg i nærheten av Lunds universitet denne maidagen, har her en glimrende mulighet for å få med seg to ytterst forskjellige, men sentrale internasjonale teoretikere.

Hvidhed og andre majoriserende bevægelser

Wednesday, April 2nd, 2008

26. april arrangerer Foreningen for Kønsforskning sin årlige konferanse, og i år er temaet Hvidhed og andre majoriserende bevægelser. Konferansen holdes på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i København, og årets keynotes speakers er professorene David L. Eng og Anne-Jorunn Berg.

Konferansen setter fokus på en rekke majoriseringsbevegelser – altså prosesser og krefter som gjør noe til selvfølgelig og passende, og dermed skaper usynliggjorte normer. Utover hvithet vil konferansen sette fokus på parallelle og interagerende majoriseringer som heteronormativitet, maskulinitet, voksenhet, danskhet, den riktige vitenskap, profesjonalitet m.m. Det tegner til å bli en veldig spennende konferanse – programmet og abstracts kan leses her.

eng_2001_racial_castration.jpg

Av årets keynotes gleder jeg meg spesielt til å høre David L. Eng, som er en av de mest interessante forskerne innenfor det queer teoretiske feltet i dag. Engs arbeid fokuserer på skjæringspunktene mellom rase, kjønn og seksualitet, og dette står sentralt i hans forløpige hovedverk Racial Castration: Managing Masculinity in Asian America (2001), hvor kulturell produksjon av asiatisk maskulinitet leses sammen med formasjoner av hvithet, migrasjon, diaspora og multikulturalisme i nordamerikansk historie. Eng har også vært medredaktør på den meget gode antologien Loss – The Politics of Mourning (2003) med David Kazanjian, og Social Text-nummeret What’s Queer About Queer Studies Now? (2005) med Judith Halberstam og José Esteban Munoz.

I København skal Eng snakke om hvithet og rasialisering av intimitet, med utgangspunkt i hans kommende bok The Feeling of Kinship: Queer Liberalism and the Racialization of Intimacy (Duke University Press, 2008). Det er forhåpentligvis hans tanker og kritikk av “queer liberalisme” han her vil diskutere, slik man kan lese i hans interessante artikkel “Freedom and the Racialization of Intimacy: Lawrence v. Texas and the Emergence of Queer Liberalism” i den nye antologien A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies (Blackwell, 2007).

Hvis man ikke har råd eller tid til å delta på konferansen, har man en glimrende mulighet til å stifte bekjentskap med David L. Eng på mandag 28. april. Da holdes det et åpent seminar på Københavns Universitet fra kl. 10-13, der Eng skal forelese over temaet “Masculinity, Race and Sexuality”.

Påmelding til kønsforskningskonferansen er utsatt til 11. april – altså ganske snart! – og det kan gjøres på DPUs hjemmeside.