Hvidhed og andre majoriserende bevægelser

April 2nd, 2008

26. april arrangerer Foreningen for Kønsforskning sin årlige konferanse, og i år er temaet Hvidhed og andre majoriserende bevægelser. Konferansen holdes på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i København, og årets keynotes speakers er professorene David L. Eng og Anne-Jorunn Berg.

Konferansen setter fokus på en rekke majoriseringsbevegelser – altså prosesser og krefter som gjør noe til selvfølgelig og passende, og dermed skaper usynliggjorte normer. Utover hvithet vil konferansen sette fokus på parallelle og interagerende majoriseringer som heteronormativitet, maskulinitet, voksenhet, danskhet, den riktige vitenskap, profesjonalitet m.m. Det tegner til å bli en veldig spennende konferanse – programmet og abstracts kan leses her.

eng_2001_racial_castration.jpg

Av årets keynotes gleder jeg meg spesielt til å høre David L. Eng, som er en av de mest interessante forskerne innenfor det queer teoretiske feltet i dag. Engs arbeid fokuserer på skjæringspunktene mellom rase, kjønn og seksualitet, og dette står sentralt i hans forløpige hovedverk Racial Castration: Managing Masculinity in Asian America (2001), hvor kulturell produksjon av asiatisk maskulinitet leses sammen med formasjoner av hvithet, migrasjon, diaspora og multikulturalisme i nordamerikansk historie. Eng har også vært medredaktør på den meget gode antologien Loss – The Politics of Mourning (2003) med David Kazanjian, og Social Text-nummeret What’s Queer About Queer Studies Now? (2005) med Judith Halberstam og José Esteban Munoz.

I København skal Eng snakke om hvithet og rasialisering av intimitet, med utgangspunkt i hans kommende bok The Feeling of Kinship: Queer Liberalism and the Racialization of Intimacy (Duke University Press, 2008). Det er forhåpentligvis hans tanker og kritikk av “queer liberalisme” han her vil diskutere, slik man kan lese i hans interessante artikkel “Freedom and the Racialization of Intimacy: Lawrence v. Texas and the Emergence of Queer Liberalism” i den nye antologien A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies (Blackwell, 2007).

Hvis man ikke har råd eller tid til å delta på konferansen, har man en glimrende mulighet til å stifte bekjentskap med David L. Eng på mandag 28. april. Da holdes det et åpent seminar på Københavns Universitet fra kl. 10-13, der Eng skal forelese over temaet “Masculinity, Race and Sexuality”.

Påmelding til kønsforskningskonferansen er utsatt til 11. april – altså ganske snart! – og det kan gjøres på DPUs hjemmeside.

Comments are closed.