Posts Tagged ‘seminar’

Undoing the city in Copenhagen

Friday, April 17th, 2009

Undoing the city

From May 7-10, our friends from Openhagen.net organize the festival Undoing the City in Copenhagen. It will be three days with “workshops, debates, film-screenings, city walks, canal tours, parades, actions and alike will question our use of the city”. They invite all of us who “use the city space and who have a wish to make the city a common space to participate in Undoing the City”. It will be great!

Here is some more background:
“Cities today are scene for a long series of conflicts between different society groups. It’s a battle going on between those who are forced out into ghettolike districts, those who retreat to gated communities in the suburbs, the creative class in the redeveloped city centres, and the police who increasingly are forced to ensure these separations. The city and its space are more and more becoming battle zones – battle zones which call for a re-conquest of the city space against fences, profit and discrimination. It is a battle to be fought with theoretical inputs, political statements and with the entire spectrum of social, cultural and artistic forms of anti-power. We want to challenge both the capitals, the states, the city governments and the creative class’s ideas of the city. And we want to challenge our own idea of the city. Let’s undo the city.”

undoing_mindmap2

Read more about the thoughts, discussions (and soon also the program) for Undoing the City on Openhagen.net or on Undoing the city’s Wikispace.

Queer i media

Monday, April 13th, 2009

Queer i media seminar

Den 17. april arrangerer Oslo Queer seminaret “Queer i Media” på Litteraturhuset i Oslo. Oslo Queer skriver følgende om seminaret:

“Med dette seminaret vil vi sette søkelys på queer som tema i media, og hvordan og i hvilken grad det blir presentert. Vi vil utforske spørsmål som, hvordan setter vi queer i fokus i mainstream media? Hvordan ville det sett ut? Hvordan lager/støtter vi queer og alternative mediaer? Seminaret er på Litteraturhuset 17. april kl 1900. Det blir paneldiskusjon, performance, og vegetarmat. Inngang, deltakelse, og maten er gratis!”

Panelet består av Dana Wanounou (redaksjonssjef, Radiorakel), Reidar Engesbak (journalist, Blikk), Anniken Vargel (journalist), Mathilda Piel (redaktør i Kom Ut). Performance med The Hungry Hearts.

Miniseminar med Nina Lykke i København

Saturday, May 3rd, 2008

lykke.jpg

Den 15. mai lanseres boken Kønsforskning – En guide til feministisk teori, metodologi og skrift av professor i kjønn og kultur Nina Lykke. I forbindelse med lanseringen arrangeres det et miniseminar på Københavns Universitet, den 15. mai fra kl. 15-17, der Nina Lykke, Dorthe Staunæs, Bente Rosenbeck og Mia von Qualen diskuterer hva boken Kønsforskning kan brukes til.

Lykke er leder av det tverrfaglige kjønnsforskningssenteret Tema Genus ved Lindköping universitet, og er en av Nordens mest fremtredende kjønnsforskere. Hun har lenge arbeidet i spenningsfeltet mellom kjønn og teknovitenskap, som blant annet har resultert i bøker som Monsters, Goddesses and Cyborgs: Feminist Confrontations with Science, Medicine and Cyberspace (1996) med Rosi Braidotti, Cosmodolphins. Feminist Cultural Studies of Technology, Animals and the Sacred (2000) med Mette Bryld, og senest i år boken Bits of Life: Feminism at the Intersections of Media, Bioscience, and Technology, som hun har redigert med Anneke Smelik.

Det er spennende at Nina Lykke nå har skrevet en introduksjonsbok til feministisk teori, og boken skal etter sigende diskutere både vitenskapsteoretiske og metodologiske spørsmål, samt hvordan kjønnsforskere har endret akademiske grenser og skriveformer. Det sistnevnte er et tema Lykke synes å arbeide med for tiden, for 3. – 5. september arrangerer hun et Ph.d.-kurs på Danmarks Pedagogiske Universitetsskole om skriftspraksiser sammen med Sissel Lie under tittelen “At forene akademisk og kreativ skrivning: Genre, skrift, metodologi, epistemologi”. Det er både bra og viktig at det kommer fokus på alternative skriveformer innenfor akademia, og det blir interessant å se hva Nina Lykke skriver om dette i sin nye bok.