Posts Tagged ‘poetry’

CFP Polari Journal: Transverse

Tuesday, March 8th, 2011

skjermbilde-2011-03-08-kl-094645

Here is a call for papers for a special issue of the creative writing journal Polari that looks interesting:

Special Issue of Polari Journal: Transverse

Open Call for Submissions

Polari Journal is currently holding an open call for submissions for a special issue (published online June 2011) featuring writing by transgender, transsexual, intersex, androgynous and genderqueer writers, artists, activists and commentators. Lesbian, Gay, Bisexual and Queer writers may also submit work that features trans characters, lives, culture, or issues.

The special issue will be entitled Transverse. The “verse” in the titles refers to poetry and prose, as well as to the notion of a transgender universe or world.

Polari Journal is an international, peer-reviewed journal. Polari tends towards the shorter forms: short stories, poetry, essays, one act plays/scripts, reviews, scholarly works, photography and visual art. In general, the word limit for fiction, plays and essays is 6000 words. Reviews should not be more than 1500 words. For poetry, the maximum is 100 lines. Review the Submissions Guide.

The Final Date for Submission is April 1st 2011.

Read more on Polari’s homepage.

Ofte stillede spørgsmål: Julegavetips?

Sunday, December 14th, 2008

Hva skal du gi din venn / “venn” / partner in crime / elsker(inne) / kjæreste / mor / oldefar til jul?

Hvis du spør Trikster om et queert julegavetips er svaret enkelt: Christian Yde Frostholms bok Ofte Stillede Spørgsmål som kan bestilles fra Afsnit P for bare 100 kr!

oss_forside_shop.jpg

Afsnit P kan man lese bokens første sider, og dette er hva noen anmeldere har skrevet om denne lille frekke, morsomme og tankevekkende diktsamlingen:

“Christian Yde Frostholm har »signeret« den første (og sidste?) danske samling af google-poesi, som er lige så cool, som den er satanisk, som den er melankolsk. (…) Så rigt og virtuost og fuldtonende gennemspiller Yde Frostholm Google- og surf-digtets muligheder, at man får den forunderlige oplevelsen af en hel genres simultane start, fuldendelse, kulminination og afslutning: Det var i ét netværkende flash det! Hvilket det selvfølgelig ikke er, men hold op, hvor håbefulde googlere og surfere skal gøre sig umage nu.”

– Lars Bukdahl i Weekendavisen.

“Christian Yde Frostholms nye bog er forbløffende vellykket – skarpt sat i værk, underholdende og rørende. (…) Christian Yde Frostholm har gennemført sin konceptuelle øvelse til UG med kryds og slange”.

– Tue Andersen Nexø i Information.

“Der er mange perler i denne vigtige bog – køb den straks!”

– Peter Stein Larsen i Kristeligt Dagblad.

Ofte stillede spørgsmål

Friday, October 17th, 2008

 oss_cover_trikster.jpg

I dag utkommer Christian Yde Frostholms nye diktsamling Ofte stillede spørgsmål på Afsnit P forlag.

Boken tar utgangspunkt i hvordan vi skriver om oss selv – og andre – i det offentlige rommet som heter internett. Som det står i pressemeldingen: “Digtene udforsker hvordan informationsteknologien påvirker den menneskelige identitet og selvforståelse. Teksterne er på samme måde som nettet komponeret i et flow af stort og småt, poesi, komik og gru, stemmer og i særdeleshed spørgsmål. Især er det kærligheden, kønnet og seksualiteten, der kredses om.”

Det er en ganske så queer virkelighet vi taes med inn i i Ofte stillede spørgsmål. Nettet er kjent for å være et rom der man kan iscenesette og utprøve forskjellige identiteter, men det er også et sted der usikkerhet blottlegges. I Ofte stillede spørgsmål møter vi både tøffe, forvirrede, og sarte personligheter som stiller spørsmål til det meste. Om sex, kropp, kjønnsroller, religion og kjæledyr, for blott nevne noen av temaene boken kommer innom. Det er morsomt og tankevekkende å bevege seg gjennom bokens iscenesettelse av språkføringen på nettet – fra chattesider for dyrevenner til datingsider for karrierefolk…

Ofte stillede spørgsmål er Christian Yde Frostholms 11. bok, og legger seg i forlengelse av hans to siste diktsamlinger, Mellem stationerne (Borgen 2000) og Afrevne ord (Borgen/Afsnit P 2004), som på forskjellige måter forholder seg til oppsnappede fragmenter og lydbilder i byrommet.

På Afsnit P kan man både lese de første sidene av Ofte stillede spørgsmål, og kjøpe et eksemplar. God leselyst!

Ny diktsamling av Hanna Hallgren

Thursday, March 27th, 2008

hallgren_jaget_ar_manniskans.jpg

I dag utkommer Hanna Hallgrens nye bok Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdomKabusa Böcker.

Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom er en del av Hallgrens prosjekt “Det transversala språket” som utforsker grensene og overskridelsene mellom vitenskapen, poesien og litteraturkritikkens stilistikker. Som hun skriver i teksten “Det transversala språket / Att förnimma världen” på Nypoesi for noen år siden:

“Till akademien ställer poesin frågan om stil och stilar för att förnimma, att i världen erfara ånyo. Med hjälp av poesin frågar jag: inom vilka stilistiker tänker vi inom akademien? (…) Om ett transversalt språk talar, blir talat, utsäger det, överskrider det, gränserna mellan genrer, mellan stilistiska nivåer, visionerar tillsammans med Michel Foucault om utsagor – topologi – spridning. Om arkeologiska brott. Språkliga benbrott.”

I teksten “Queer & Form” i Trikster #1 diskuterer Jenny Tunedal og Hanna Hallgren hva queer litteratur er: “queer litteratur” bemerker Hallgren “är när textens att och textens hur sammanfaller i en stilistik.” Tunedal spør så om Hallgren synes bøkene hennes er queere, og hun svarer med følgende beskrivelse av sitt forfatterskap:

“Snarare tänker jag att det inte finns någon av mina böcker som inte är queer. Men jag kan inte tänka på dem i termer av mer eller mindre queer. Mina böcker är också en massa andra saker. De är annan litteratur. De bor i andra böcker. Jag kan tänka på dem ur biografiska aspekter, samhällspolitiska aspekter, teoretiskt sett hämtar jag inspiration från en brokig skara filosofer, inte minst från den feministiska kontinentala traditionen.”

Hanna Hallgren har tidligere utgitt to diktsamlinger – Ett folk av händer (2001) og Burqua (2003) – og høsten 2008 utkommer hennes PhD-avhandling om lesbisk feminisme i Sverige på 1970 og 1980-tallet, som også inngår i prosjektet “Det transversala språket”. Vi med andre ord mer å glede oss til i tiden som kommer.

cahun.jpg

En liten kuriositet til sist: Bokomslaget til Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom er designet av Josafina Ott Kann med et maleri av Lars Lerin. Men bildet i bildet er derimot en re-presentasjon av Marcel Moores fotografi av sin partner-in-crime, den franske kunstneren Claude Cahun fra 1948. I likhet med Hallgren, var også Cahun interessert i å problematisere “jeg”-et . Et eksempel på dette kan man (le)se i en av Cahun og Moores fotomontasjer i boken Aveux non Avenus fra 1930 der følgende tekst omkranser en rekke forskjellige fotografiske selviscenesettelser av Cahun: “Underneath this mask another mask. I will never be finished lifting up all these faces. (Sous ce masque un autre masque. Je n’en finirai pas de soulever tous ces visage.)”

Boken kan kjøpes over hele Norden gjennom den idealistiske nettbokhandleren Audiatur.

Jenny Tunedal: Kapitel Ett

Thursday, March 20th, 2008

Kapitel Ett-omslag

Nå er Jenny Tunedals nye diktsamling Kapitel Ett utkommet!

I et intervju i Dagens Nyheter forteller Jenny at diktsamlingen tematiserer ensomhet og lengsel – gamle poetiske temaer, som det derfor er interessant å jobbe med på nytt. Hun påpeker at tvivlen over menneskenes muligheter for å forstå hverandre løper gjennom boken, som det også gjorde i hennes debutsamling Hejdade, hejdade sken (2003).

“Kanske kan vi leva bredvid varandra i en samhörighet som inte bygger på låtsad eller framtvingad gemenskap utan på ett erkännande av de missförstånd och den ödslighet som finns i alla relationer.”

I teksten “Queer & Form” i Trikster #1 beskriver Jenny sin nye diktsamling på følgende måte, som svar på Hanna Hallgrens spørsmål om hennes bøker er queer:

“Båda, framför allt den som kommer (Kapitel Ett), förhåller sig starkt till ett uppfuckande av den linjära berättelsen som den sanna berättelsen. Båda är försök att tänka kring och rubba maktordningar i språket, det vill säga i världen. En av dessa ordningar är heteronormativiteten.”

Man kan få tak i et eksemplar av Kapitel Ett uansett hvor man er i Norden gjennom den idealistiske nettbokhandelen Audiatur.