Posts Tagged ‘trans’

CFP til Kvinder, Køn & Forskning tema om transkønnethed

Wednesday, March 16th, 2011

kkf-logobillede

Call for papers til Kvinder, Køn & Forsknings temanummer om transkønnethed 3-4 2011

I 1991 udgiver Sandy Stone det berømte essay ‘The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto’, der af mange betragtes som startskuddet til Transgender Studies. Manifestet er et modsvar til Janice G. Raymonds bog The Transsexual Empire: The Making of a She-Male fra 1979, i hvilken Raymond anklager Stone og andre transkvinder for at “voldtage kvinders kroppe” og transmænd for at være “forræderiske kvinder”. Stone tager til genmæle ved at betone vigtigheden af, at transkønnede begynder at tale på egne vegne og skrive deres egen historie. Samtidig opfordrer Stone til udviklingen af et analytisk sprog og en tænkemåde, der kan begribe transkønnethed på mere nuanceret vis.

Transstudier og transteori (Transgender Studies) opstår således som et forsøg på at vriste forskningen i og om transkønnethed ud af hænderne på de medicinske og psykiatriske eksperter og at gøre op med patologiseringen af transkønnede. Der opstår et tværdisciplinært forskningsfelt, der (gen)skriver historier og undersøger sociale og politiske forhold fra et transperspektiv. Teoretisk fokuseres der på det komplekse forhold mellem kropslige erfaringer og sociale/ institutionelle diskursiveringer af subjektivitet og køn.

Kvinder, Køn & Forskning dedikerer et dobbeltnummer til transforskningen. Temanummeret søger at præsentere den transforskning, som bedrives i eller med fokus på Danmark og Skandinavien netop nu, samt at inspirere forskere til at bruge transteori og -studier i deres eksisterende arbejder. Kvinder, Køn & Forskning er særligt interesseret i bidrag, der f.eks. centrerer sig om:

– Introduktioner til forskningsområdet og teorikomplekset.
– Transstudier og transteoris spændinger, overlapninger og fællesskaber med feministiske, queer og postkoloniale studier og teorier.
– Forholdet mellem transstudier og -teori og cyborg/teknofeminisme og ny materialisme med fokus på krop og materialitet.
– Intersektioner mellem race, køn, seksualitet, nationalitet, klasse, handicap mm. med udgangspunkt i transteori.
– Transnationale transkønnetheder. Globale analyser af transkønnethed. Hvordan ‘rejser’ og ‘oversættes’ transproblematikker og -studier mellem de globale akademiske, aktivistiske og politiske samfund og historiciteter?
– Analyser af transkønnede kulturelle repræsentationer og produkter inden for kunst, film, teater, litteratur mm.
– Analyser af transkønnede narrativer historisk og samtidigt.
– Analyser af transfobi. Hvordan kommer transfobi til udtryk historisk og i samtiden? Hvordan kan transfobi forstås? Hvordan forholder og forbinder den sig til andre fobier som sexisme, racisme, homo- og bifobi?
– Analyser af transkønnedes politiske og sociale forhold historisk og i samtiden inden for etablerede politiske systemer såvel som i aktivistiske og kunstneriske sammenhænge. Herunder undersøgelser af transkønnedes forhold til lægevidenskaben. Hvordan benyttes hormoner, kirurgi mm.? Hvordan opleves og analyseres lægevidenskaben og psykiatrien fra et transperspektiv?

Temaredaktionen for nummeret består af Tobias Raun (RUC) Maja Bissenbakker Frederiksen (KU) og Michael Nebeling Petersen (KU).

Deadline for indsendelse af abstracts: 15. april 2011. Abstracts bør fylde 1⁄2 – 1 side.
Deadline for indsendelse af artikler: 1. juni 2011. Artiklen må ikke fylde mere end 32.000 tegn.
Deadline for essays, debatindlæg og andre bidrag: 15. juli 2011.

Se skrivevejledning her og les mer på KKFs hjemmeside.

CFP Polari Journal: Transverse

Tuesday, March 8th, 2011

skjermbilde-2011-03-08-kl-094645

Here is a call for papers for a special issue of the creative writing journal Polari that looks interesting:

Special Issue of Polari Journal: Transverse

Open Call for Submissions

Polari Journal is currently holding an open call for submissions for a special issue (published online June 2011) featuring writing by transgender, transsexual, intersex, androgynous and genderqueer writers, artists, activists and commentators. Lesbian, Gay, Bisexual and Queer writers may also submit work that features trans characters, lives, culture, or issues.

The special issue will be entitled Transverse. The “verse” in the titles refers to poetry and prose, as well as to the notion of a transgender universe or world.

Polari Journal is an international, peer-reviewed journal. Polari tends towards the shorter forms: short stories, poetry, essays, one act plays/scripts, reviews, scholarly works, photography and visual art. In general, the word limit for fiction, plays and essays is 6000 words. Reviews should not be more than 1500 words. For poetry, the maximum is 100 lines. Review the Submissions Guide.

The Final Date for Submission is April 1st 2011.

Read more on Polari’s homepage.