Posts Tagged ‘latin america’

Birger Angvik: Høyr meg! Sjå meg!

Monday, September 29th, 2008

 415x2.jpg

Birger Angvik, professor i latinamerikastudier ved Universitetet i Bergen, har nylig utgitt boken Høyr meg! Sjå meg! Forteljekunst frå Cuba og Mexico 1950-2000.

Boken skriver frem en alternativ latinamerikansk litteraturhistorie, og fokuserer på stemmer som kom i skyggen av de kjente “Boom”-forfatterne på 1960- og 1970-tallet som Julio Cortázar i Argentina, Carlos Fuentes i Mexico, Mario Vargas Llosa i Peru, og Gabriel García Márquez i Colombia. I Høyr meg! Sjå meg! skriver Angvik om forfatterene som falt utenfor denne kanoniserte heteroseksuelle historien, og han konsenterer seg derfor om kubanske homoseksuelle forfattere (Reinaldo Arenas, Calvert Casey, José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Severo Sarduy) og kvinnelige forfattere fra Mexico (heriblant Rosario Castellanos, Elena Garro, Elena Poniatowska).

Birger Angvik er kanskje mest kjent i Norge for sin biografi om Oscar Wilde, men gjennom årene har et stort publikum kunnet få innblikk i hans viten om latinamerikansk litteratur og forholdet mellom litteratur, kjønn og seksualitet i hans mange artikler og bokutgivelser på norsk, engelsk og ikke minst spansk.

En av forfatterne som Angvik diskuterer i Høyr meg! Sjå meg! er den kontroversielle kubanske forfatteren Reinaldo Arenas. En forfatter han tidligere har skrevet om i den interessante og meget gode artikkelen om aids og litteratur, ”Form, which is the birth of passion, is also the death of pain” i antologien Kjærlighetssymposiet, (1997). Det skal bli en glede å lese mer om Arenas fra Angviks hånd, og Høyr meg! Sjå meg! synes å være en glimrende mulighet til å få større innblikk i latinamerikansk litteratur fra et kjønn- og seksualitetspolitisk perspektiv. I et intervju i På Høyden forteller Angvik følgende om prosjektet:

“Me påstår ofte i reine stereotypiar at dei underutvikla landa i Latin Amerika er diktatoriske. Me finn patriarkalske strukturar og hard machisme, sexisme, rasisme og homofobi der også. Men her i superdemokratiet Noreg vert alt som bryt med tradisjonelle normer brutalt har undertrykt, fortidd, fortrengt og ekskludert. Dei litterære arkiva i Noreg er svært fattige samanlikna med dei me finn i Latin-Amerika.”

Den 8. oktober er det boklansering for Høyr meg! Sjå meg!Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen kl. 14, der Angvik vil være til stede.