item1
#1
INFOBLOGARCHIVESEARCHLINKS

Velkommen til Trikster

The power of the trickster is as an intervener in and disturber of the ordinary. Not a particularly nice figure, the trickster is always a figure of danger, of risk-taking.

- Donna Haraway, “Birth of the Kennel”
 

Trikster - Nordic Queer Journal er det første nordiske tidsskriftet med et queert perspektiv på kultur og politikk. Vi har startet Trikster fordi vi savnet et forum for å diskutere kjønn og seksualitetspolitikk på tvers av akademiske, aktivistiske, politiske og kunstneriske grenser. Når vi kaller Trikster et queer-tidsskrift, er det for å markere at man ikke skal være noe for å ta del i samtalen (som f.eks. “homoseksuell”, “heteroseksuell”, “transseksuell”, hva nå enn disse ordene betegner). Det som samler tidsskriftets fokus er derimot et perspektiv - et felles utgangspunkt i en kritikk av heteronormativitet, sexisme og rasisme. Vi tilslutter oss queer-aktivismens kamp mot de systemene som privilegerer og belønner enkelte(s) lyster og levemåter på bekostning av andre(s).

I de siste årene har akademisk queer-teori fått fotfeste i flere nordiske universitetsmiljøer, og queer-aktivistiske “Do It Yourself”-festivaler har blitt startet i blant annet Oslo, Aalborg, København og Aarhus. Men det er få møtesteder der akademisk og aktivistisk queerkultur kan utveksle erfaringer, diskutere politikk og utvikle strategier og målsetninger. Vi vil at Trikster skal fungere som et kritisk rom hvor ulike posisjoner, uttrykk og språk møtes. Trikster vil arbeide på tvers av miljøer og sjangere, og vi er ikke redde for å være verken aktivistiske, akademiske eller politiske - eller alt dette på en gang. Derfor har vi har laget et gratis flerspråklig nettidsskrift som kan nå forskjellige publikum på ulike steder. Trikster er strukturert på en måte som minner om papirtidsskriftet - organisert i numre, med innholdsfortegnelse og artikler fordelt over flere sider. Samtidig benytter vi oss av de mulighetene som ligger i nettets fleksibilitet og åpenhet. Vi lanserer fire numre i året, men oppdaterer jevnlig bloggen vår med informasjon om hendelser og nyheter på Nordens queer scene.

Allerede i første utgave av Trikster er vi stolte av å kunne presentere bidrag fra både nye og mer etablerte stemmer. Her innleder vi temaserien Queer Norden? hvor vi har invitert akademikere, aktivister og kunstnere til å diskutere hva queer har gjort, gjør og kan gjøre i de nordiske landene. I første del av serien presenterer vi bidrag av Tiina Rosenberg, Agnes Bolsø, Mette Moestrup, Andy Candy og Mattias Pettersson, som på forskjellige måter reiser viktige kjønn- og seksualitetspolitiske spørsmål. Rosenberg viser hvorfor og hvordan queer-teoretiske perspektiver bør stå sentralt i venstrefløyens politikk, mens Bolsø kritiserer hvordan aktører i den norske homobevegelsen har omfavnet offerrollen. Moestrup peker på fargeblindheten som preger feministiske debatter i Norden, og i det interaktive kunstprosjektet “Att göra upp med bilden” diskuterer Andy Candy og Mattias Pettersson stereotypier og myter om transseksualitet i en poetisk representasjonskritikk.

Trikster har også møtt den amerikanske queer-teoretikeren Judith Halberstam, og diskutert forholdet mellom queer-teori, politikk og populærkultur. I intervjuet “The Eccentric Archive” viser hun hvordan vi kan finne alternativer til den bestående orden i alt fra animasjonsfilmer til “dumme” Hollywood-komedier. Erik Steinskog går også til popkulturen for å finne nye måter å tenke kjønn og seksualitet. I sin analyse av forholdet mellom stemme, kropp og kjønn hos artistene Antony Hegarty og Rufus Wainwright, utfordrer han forventningene til hvordan kjønn høres ut. Anna Olovsdotter Lööv beskriver framveksten av dragking-scenen i Sverige, og ser denne i lys av feministiske bevegelser på 1970-tallet. Queerfeministiske forkvinner dukker også opp i Hanna Hallgren og Jenny Tunedals performance-samtale “Queer & Form”, hvor vi møter et mylder av gamle og nye stemmer og tekster. Hallgren og Tunedal tilnærmer seg spørsmålet om hva queer litteratur er, ved å gjøre queer. Spørsmålet er viktigere enn svaret.

På engelsk er en trickster en lurendreier, sjarlatan eller bedrager. I mytologien derimot, er trickstere morsomme, men ofte farlige skikkelser som bryter gudenes regler og skaper rot i kjønnssystemene. Vår nordiske Trikster har ingen intensjon om å svindle eller lure noen, men vi vil gjerne forstyrre, pirre og provosere dere lesere med nye tanker, stemmer og uttrykksformer. Velkommen inn i vårt queere rom!

 

fredriksh100re

Fredrik Langeland

editorial

tak3