Posts Tagged ‘review’

Review on Queerkraft

Wednesday, July 8th, 2009

bilde-8

Bolette Frydendahl Larsen reviews Lost and Found on the progressive web portal Queerkraft.

Review in Sydsvenskan

Wednesday, July 8th, 2009

bilde-7

Ingrid Stigsdotter reviews Lost and Found in the Swedish newspaper Sydsvenskan.

Stigsdotter writes: “It makes me happy to see two curators of contemporary art select moving images carefully, and present them in a way that gives weight to each of the installations. But then, this exhibition also has something important to say.” (Jag gläds åt att se kuratorer av samtidskonst välja rörliga bilder selektivt och presentera dem på ett sätt som ger vikt åt varje enskild installation. Men så har den här utställningen också något viktigt att säga.)

Review in Helsingborgs Dagblad

Wednesday, July 8th, 2009

bilde-6

Jenny Maria Nilsson reviews Lost and Found under the title “Befriande queera erfarenheter” (Liberating queer experiences) in the Swedish newspaper Helsingborgs Dagblad.

Nilsson writes: “Lost and Found is the most sophisticated exhibition I have seen that concern itself with ‘queer’.” (Lost and Found är den mest sofistikerade utställning jag sett som dryftar ”queer”.)

Review on Kunsten.nu

Thursday, June 18th, 2009

bilde-4

Søren Martinsen reviews Lost and Found on the Danish art website Kunsten.nu.

Review in Forum

Wednesday, June 17th, 2009

bilde-3

Mette Garfield reviews Lost and Found in the feminist web magazine Forum.

Review in Dagbladet Information

Wednesday, June 17th, 2009

bilde-21

Michael Jeppesen reviews Lost and Found in Information.