Review in Sydsvenskan

July 8th, 2009

bilde-7

Ingrid Stigsdotter reviews Lost and Found in the Swedish newspaper Sydsvenskan.

Stigsdotter writes: “It makes me happy to see two curators of contemporary art select moving images carefully, and present them in a way that gives weight to each of the installations. But then, this exhibition also has something important to say.” (Jag gläds åt att se kuratorer av samtidskonst välja rörliga bilder selektivt och presentera dem på ett sätt som ger vikt åt varje enskild installation. Men så har den här utställningen också något viktigt att säga.)

Share:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Tumblr

Comments are closed.