item1
#3
INFOBLOGARCHIVESEARCHLINKS

Athena Farrokhzad + Linn Hansén

Queerlitteratur: en bruksanvisning

Observera att Trikster kan ordinera Queerlitteratur för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid Triksters ordination och anvisningar.

 

Queerlitteratur är ett navigeringshjälpmedel som utformats för att hjälpa dig att nå ditt mål. När du använder Trikster måste du följa säkerhetsföreskrifterna för att förhindra olyckor som kan leda till personskador eller dödsfall.

 

Det kan ta tid innan du märker att Queerlitteratur har effekt.

Det är möjligt att ditt tillstånd förvärras i början.

 

Queerlitteratur får användas på följande villkor:
1. Ingen störning får orsakas.
2. All slags mottagen störning måste accepteras.

 

Du bör inta Queerlitteratur omedelbart efter måltid så att det lättare upptas i kroppen.

 

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du använder Queerlitteratur. Be dem gärna läsa igenom Trikster. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre, eller om de tycker att ditt beteende förändras.

 

Queerlitteratur är lätt att använda, men kraftfull nog att leda dig genom den tuffaste terrängen eller tillbaka till samma fiskeställe, år efter år.

 

Om du har intagit en för stor dos Queerlitteratur, kontakta omedelbart Trikster.

 

Queerlitteratur visar en grafisk representation av de satelliter och signalstyrkor som används för att beräkna din position. Queerlitteratur kan vara till stor hjälp när den mottagna signalen är svag eller i princip obefintlig. Queerlitteratur används för att få åtkomst till de funktioner som behövs för att skapa vägpunkter, spårslingor och rutter.

 

Queerlitteratur har ingen känd påverkan på körförmåga eller användning av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av Queerlitteratur. Beskrivning av dess effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i Trikster för vägledning.

 

Välj själv den karta du vill använda. Utforska tidvatten och strömmar, samt de bästa tiderna för Queerlitteratur, soluppgång och solnedgång.

 

Avbryt inte behandlingen med Queerlitteratur förrän Trikster säger till. Vanligtvis kommer Trikster att råda dig till att långsamt trappa ner dosen under några veckor. När du avslutar behandlingen med Queerlitteratur, och särskilt om detta sker hastigt, finns det risk för så kallade utsättningssymtom (se vidare i avsnitt: ”Utsättningssymtom vid avslutande av Queerlitteratur”). Om du får utsättningssymtom betyder detta inte att du är beroende eller inte kommer att kunna sluta med Queerlitteratur.

 

Trikster har inte testat funktionen eller tillförlitligheten hos Queerlitteratur, dess hårdvara,

programvara eller andra aspekter. Trikster har endast testat Queerlitteratur med avseende på brand, stötar och olyckor.

 

TRIKSTER TAR INGET SOM HELST ANSVAR FÖR OCH LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER CERTIFIERINGAR AVSEENDE PRESTANDAN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS QUEERLITTERATUR.

Athena Farrokhzad

ATHENA FARROKZAD (f. 1983) är poet, översättare och kritiker på Aftonbladet kultur. Hon debuterar i vår med diktsamlingen Manualen (med Tova Gerge), undervisar på Biskops-Arnös författarskola och är medlem i kollektivet G=T=B=R=G.

editorial

Trikster3screenshotsmall

tak3

Linn Hansén

LINN HANSÉN (f. 1983) är poet, arrangör och medlem i redaktionen för tidskriften Glänta. Hon debuterade 2008 med boken Ta i trä, och skriver och framträder med litteraturkollektiven Sharks och G=T=B=R=G.