item1
#3
INFOBLOGARCHIVESEARCHLINKS
Hanna Hallgren + Johan Jönson
Manlighet

HANNA HALLGREN (f. 1972) är poet och litteraturkritiker. Hon har utgivit tre diktsamlingar och disputerade hösten 2008 med en avhandling om lesbisk feminism i Sverige, När lesbiska blev kvinnor – När kvinnor blev lesbiska (2008).

JOHAN JÖNSON (f. 1966) är författare, senast til Efter arbetsschema (2008). Bosatt i Stockholm.

Manlighet framfördes av Hanna Hallgren og Johan Jönson på Queerlitteraturdagen 31 maj 2008 i Göteborg. Stillbilder ur Hanna Högstedts videomaterial.