item1
#3
INFOBLOGARCHIVESEARCHLINKS

Tova Gerge + Kajsa Sundin + Christian Yde Frostholm

Nordisk romantik

britta tegby frisk

Christian Yde Frostholm (f. 1963) er forfatter og billedkunstner. Redaktør på nettidsskriftet Afsnit P. Seneste bogudgivelse: Ofte stillede spørgsmål (2008). www.cyf.dk

britta tegby frisk

Tova Gerge (f. 1982) är teatervetare och översättare. Skriver mycket kollektivt, till exempel med Athena Farrokhzad. Deras diktsamling Manualen kommer ut i april 2009 på Eolit Förlag.

britta tegby frisk

Kajsa Sundin (f.1977) är bland annat författare och arrangör. Tillsammans med Linn Hansén har hon det litterära kollektivet Sharks. Hon debuterade 2007 med Definition.